Previous - Management

Year President General Secretary
1928-29 Sri. N.A. Shastry
1929-30 Sri. U.N. Rao
1930-33 Sri. C. Nageshwara Rao
1933-34 Sri. N.C.N. Acharya
1934-35 Sri. C. Nageshwara Rao
1935-36 Sri. S. Venkat
1936-37 Sri. V.N. Patruni
1937-39 Sri. S.N. Ganti
1939-40 Sri. C. Nageshwara Rao
1940-41 Sri. S. Venkata Rao
1941-42 Sri. N.C.N. Acharya
1942-43 Sri. M. Annata Rao
1943-44 Sri. B. Hanmant Rau
1944-45 Sri. K. Bhimasena Rao
1945-46 Sri. D.V.L. Narsimha Rao
1946-47 Sri. M.V. Narsimha Rao
1947-48 Sri. M. Sriramulu
1948-50 Sri. S.M.Y. Sastry
1950-51 Sri. S. Venkata Rao
1951-52 Sri. G. Surya Rao
1952-53 Sri. V.R. Swamy
1953-54 Sri. S. Ramamohan Rao
1954-55 Sri. V.R. Swamy Sri. P.D. Nageshwara Rao
1955-56 Sri. B.N. Sarma Sri. R. Veerabhadra Rao
1956-57 Sri. V.R. Swamy Sri. P.D. Nageshwara Rao
1957-61 Sri. K.K. Chowdhary Sri. V.V. Sharma
1961-62 Sri. V.N. Murthy Sri. V. Appa Rao
1962-63 Sri. V.N. Murthy Sri. V. Appa Rao
1963-65 Sri. V.R. Swamy Sri. D.P. vithal
1965-66 Sri. V.R. Swamy Sri. P.V. Ramana &
Sri. D.P. vithal
1966-67 Sri. D.T.S. Shiva Rao Sri. A.M. Mohan Rao
1967-68 Sri. P.S. Murthy Sri. P. Krishna Sharma
1968-69 Sri. P.S. Murthy Sri. MV.S. Murthy
1969-71 Sri. D.T.S. Shiva Rao Sri. T.S.R. Murthy
1971-72 Sri. Y.V. Sivarama Krishnayya Sri. V. Jagannatham &
Sri. K.S. Prakash
1972-74 Sri. Y.V. Sivarama Krishnayya Sri. V. Jagannatham &
Sri. K.S. Prakash
1974-75 Sri. Y.V. Sivarama Krishnayya Sri. V. Jagannatham &
Sri. K.S. Prakash
1975-76 Sri. J. Krishna Murthy Sri. P.V. Narasimham
1976-78 Sri. P. Anjaneyulu Sri. P. Venkatram
1978-79 Sri. Y.S. Murthy Sri. V. Rajarao
1979-80 Sri. V.V. Sharma Sri. P. Suryanarayana
1980-82 Sri. E.K. Kumar Sri. T.L. Kanta Rao
1982-83 Sri. P.V. Narasimham Sri. A. Bhujanga Rao,
Sri. N. Adinarayana Murthy &
Sri. Bh. Rama murthy
1983-84 Sri. T.S.R. Murthy Sri. P. Suryanarayana
1984-85 Sri. V. Rajarao Sri. N.S. Krishna
1985-86 Sri. P.V. Narasimham Sri. T.S. Chalam
1986-87 Sri. N.R. Upadrashta Sri. K.S. Krishna Murthy
1987-88 Sri. Y.V.S.S. Bhaskara Rao Sri. K. Kameswara Rao
1988-89 Sri. Y.V.S.S. Bhaskara Rao Sri. K. Kameswara Rao
1989-90 Sri. K.S. Krishna Murthy Sri. Bh. Durga Prasad
1990-91 Sri. K.S. Krishna Murthy Sri. Bh. Durga Prasad
1991-92 Sri. K.S. Krishna Murthy Sri. Bh. Durga Prasad
1992-93 Sri. Bh. Durga Prasad Sri. K. Ramoji Rao
1993-94 Sri. G.M. Sarma Sri. Bh. Rama murthy
1994-95 Sri. B.V. Surya Kumar Sri. Bh. Rama murthy
1995-96 Sri. B.V. Surya Kumar Sri. C. Soma Sundaram
1996-97 Sri. G. Harikishan Dr. Konduri S. Murthy
1997-98 Sri. T. Ravindra Sri. K. Rama Rao &
Dr. Konduri S. Murthy
1998-99 Sri. K.S. Prakash Sri. G.J. Mohan Rao
1999-2000 Sri. P.v. Subba Rao Sri. K. Babu Rao
2000-01 Sri. Kottapalli Ramesh Babu Sri. K. Babu Rao
2001-02 Sri. G.P. Rao & Sri. D.S.N. Murthy Sri. Ch. Krishna Murthy
2002-04 Sri. Kottapalli Ramesh Babu Sri. A. Mallikarjun Reddy
2004-06 Sri. Kottapalli Ramesh Babu Sri. A. Mallikarjun Reddy
2006-08 Sri. Kottapalli Ramesh Babu Sri. A. Mallikarjun Reddy
2008-09 Sri. Moola Siddha Reddy Sri. Bhoga Sahadev
2009-11 Sri. G. Harikishan Sri. Bhoga Sahadev
2011-12 Sri. A. Mallikarjun Reddy Sri. Anumalla Ramesh
2012-13 Sri. Pothu Rajaram Sri. K. Babu Rao
2014-15 Sri. Sanku Sudhakar Sri. Yapuram Venkateshwar
2015-16 Sri. Sangam Eknath Sri. Yapuram Venkateshwar
2016-18 Sri. Manthena Ramesh Sri. Yapuram Venkateshwar